MaxSolarControl onderzoekt, ontwikkelt en beheert oplossingen voor duurzame energieopwekking, van kleinschalige tot grootschalige toepassing (MWp), met de nadruk op inbedding van zonne-energie, energieopslag, energieconversie en schaalbaarheid.

MaxSolarControl voert haalbaarheidstudies uit en participeert in de eigen voorgestelde oplossingen. MaxSolarControl is een uitvoerend adviesbureau dat dan ook niet alleen adviseert, maar ook realiseert en exploiteert voor eigen risico!

Zij co-financiert deze oplossingen als mede draagt zij middels crowd-funding en private partijen externe financiers aan.

MaxSolarControl levert turnkey zonne-energiecentrales, onderhoudt en biedt zonne-energie aan tegen langlopende vaste energietarieven, gegarandeerd voor bijvoorbeeld 10 jaar, voor eigen risico en rekening.


MaxSolarControl: Maximizing Your Solar Energy!