Haalbaarheidsstudie
Of toepassing van duurzame energieopwekking o.a. met behulp van zonne-energie voor uw organisatie interessant is, bieden wij het haalbaarheidsonderzoek aan.
Het haalbaarheidsonderzoek kent twee stappen. De eerste stap betreft een quick scan waarin op hoofdlijnen een richtinggevend advies volgt op basis van uw financiële en organisatorische kaders, alsmede uw wensen en behoeften op middellange en lange termijn. Aspecten als burgerparticipatie en wijze van financiering zijn hiervan onderdeel.
Om de daadwerkelijke haalbaarheid te toetsen, is het van belang een diepgravender onderzoek te doen. Dit is de tweede stap. De uitkomst van deze stap leidt tot een daadwerkelijke business case met scenario-analyse en meerjarenprognose.

Wilt u meer informatie weten, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.

Bedrijfsvoering en optimalisatie
Hoe denkt u uw investering in zonne-energie optimaal te laten renderen? Haalt u het maximale uit het zonnepark? En bent u ervan overtuigd dat u de installatie beheerst en niet andersom?

MaxSolarControl helpt u het maximale uit uw zonnepark te halen en onder maximale beheersing. Elke extra kwh opbrengst levert een hoge winstbijdrage.
Onze aanpak is helder en effectief. Middels een quick scan analyseren we uw installatie en vergelijken we uw resultaten met datgene wat je zou mogen verwachten. Tekortkomingen identificeren we, we onderzoeken de oorzaak en definiëren verbeteringsvoorstellen.

Onze kosten zijn volstrekt helder. Beloning is alleen gebaseerd op de jaarlijkse inkomstenbijdrage, variërend van 7% tot 18%. De beloning kan jaarlijks worden voldaan of in een keer op basis van NCW.
Een voorbeeld. Uit de quickscan blijkt dat voor een 3 MWp zonne-installatie de opbrengst met 2,5% kan worden verhoogd. Op jaarbasis de extra inkomsten zijn: 3 MWh * 2,5% * 30 ct/kwh (verondersteld), is 22.500 euro per jaar.
De vergoeding bedraagt dan 2.250 euro per jaar, gebaseerd op een 10% fee.