Juistheid van de aangeboden informatie
Bij het maken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat de getoonde informatie op enig moment niet meer volledig of correct is en derhalve moet worden aangevuld of herzien.

Gebruik van informatie op deze website is voor uw eigen verantwoordelijkheid. MaxSolarControl BV is niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie op deze website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

MaxSolarControl BV verwijst op haar websites naar internetpagina's van derden. Wij staan niet in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegevens die daarop worden weergegeven. Elke aansprakelijkheid op basis van doorverwezen websites wijzen wij hiermee van de hand.

Wijzigingen
MaxSolarControl BV streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Auteursrechten
Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van MaxSolarControl BV. Alle rechten voorbehouden.

2014, MaxSolarControl BV, Houten.